Pendidikan tingkatkan pembangunan Orang Asli

in Edisi by


KUANTAN – Ibu bapa masyarakat Orang Asli merupakan individu utama bertang­gungjawab mencorak­kan pendidikan anak-anak serta wajib memain­kan peranan mem­bimbing mereka menjadi generasi berguna.


Penerima Anugerah Pemim­pin Orang Asli Islam Terbaik Kebangsaan, Noree Kasi, 51, berkata ibu bapa di kalangan masyarakat Orang Asli perlu meningkat­kan kese­daran penting­nya pen­didikan bagi mengelakkan mereka tercicir dalam mengecapi kemajuan.


Menurutnya, satu cara untuk memenuhi kehendak tersebut adalah ibu bapa perlu menjadi role model kepada anak-anak tentang kepentingan pendidikan supaya mudah untuk mereka bekerja di sektor awam mahu­pun swasta.


“Pen­didikan juga menye­diakan peluang kepada individu mendapat didikan sempurna sejak dari alam kanak-kanak, remaja sehingga ke pendidikan tinggi dan berpeluang menik­mati kemajuan ekonomi.


“Sebagai ibu bapa, kita perlu sedar kanak-kanak amat mudah menerima sesuatu perbuatan atau perkataan dan hanya ibu bapa dengan naluri keibubapaan ketika dite­mui di Konvensyen Kepimpinan Orang Asli Islam peringkat Kebangsaan 2018 di sini, semalam.


Tambahnya, masyarakat Orang Asli perlu sentiasa menggalakkan anak-anak ke sekolah dan menim­ba ilmu su­pa­ya mere­ka mem­­besar sei­ring pem­bangunan nega­ra di samping mam­­pu bawa peru­bahan kepada keluarga.


Source: SH Edisi

[featured-video-plus]