Dilarang jual lambang negara atau tiruan serupa: KPN

in Nasional by

KUALA LUMPUR – Orang ramai tidak boleh menggunakan nama atau lambang ternyata atau tiruan serupa untuk tujuan perdagangan, perniagaan, pekerjaan atau profesion. Ketua Polis Negara, Tan Sri Abdul Hamid
Source: SH Nasional

[featured-video-plus]