Impak wakaf era Uthmaniah

in Wacana Quran by

Wakaf instrumen yang penting bagi membina ummah dan negara.

Bagaimana wakaf memberi impak kepada kerajaan Uthmaniah?

Apakah kedudukan wakaf hari ini? Apakah panduan daripada Al-Quran dan Hadis?