Masa Depan Malaysia: Memperkasa Peranan Masyarakat

in Video by

Rakyat Malaysia melihat amalan pemberian maklumat (whistleblower) bagi melaporkan sebarang salah laku sebagai satu amalan yang berisiko. Justeru itu, ramai antara mereka yang memilih untuk berdiam diri dan takut untuk menyalurkan maklumat.

Amalan pemberian maklumat (whistleblowing practice) di negara-negara maju menunjukkan hasil yang memberangsangkan. Bagaimana pula dengan Malaysia? Sejauhmanakah amalan ini mampu mengurangkan penyalahgunaan kuasa?