Nilai agama mengekang budaya rasuah 

in Video by

Ikuti kapsul Rasuah Busters bersama Nurul Husna Mesyasin Penolong Setiausaha Agung Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia (PKPIM).

#RasuahBusters

#MakKataJangan

#MakKataJangan

#NilaiMoralKarakterBangsa